Điều gì làm cho Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam trở thành duy nhất?

Tại thị trường địa phương, chúng tôi thực hiện hàng trăm giao dịch cho thuê / bán hàng năm. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn di dời công ty, tư vấn đầu tư lớn và đại lý tài sản.

Khi bạn làm việc với SONG ANH Ltd. Việt Nam, bạn kết nối với các chuyên gia có tay nghề cao trong từng thị trường phụ. SONG ANH Ltd. Đội ngũ môi giới Việt Nam tùy chỉnh và đặt khách hàng của chúng tôi lên hàng đầu. Nhóm đại diện chủ nhà của chúng tôi độc lập với nhóm đại diện bên thuê để tránh xung đột lợi ích. Đối với dịch vụ môi giới cho thuê, chúng tôi cung cấp phân tích thị trường, so sánh giá thuê, phân tích chi phí tái định cư và xem xét hợp đồng cho thuê để giúp khách hàng đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả. Đối với dịch vụ môi giới chủ nhà / người bán, chúng tôi cung cấp các kế hoạch đánh giá tài sản, chiến dịch tiếp thị và bán hàng. Chúng tôi dành thời gian để hiểu nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng và chúng tôi xem xét kỹ lưỡng tài sản và danh mục đầu tư cũng như đo lường sự năng động của thị trường.

Với sự hiểu biết sâu sắc của chúng tôi với phổ địa phương về giá trị tài sản, chúng tôi giúp khách hàng của mình giảm chi phí trong việc mua lại. Hơn nữa, việc liên kết với các đối tác Toàn cầu cho phép chúng tôi truy cập vào dữ liệu được chia sẻ của các tài sản và tập khách hàng trên toàn thế giới. Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam Hệ thống dữ liệu độc quyền và công cụ mạnh mẽ, giúp thu thập thông tin kịp thời cho dù khách hàng hay tài sản ở khu vực nào trên thế giới.

Phạm vi Dịch vụ Môi giới của Chúng tôi:

 

  • Đại diện của Người thuê / Người mua và Chủ sở hữu Bất động sản.
  • Tổ chức cho thuê, bán và đại diện bất động sản thương mại.
  • Phân tích Nghiên cứu Thị trường.
  • Xem xét và Gia hạn Hợp đồng Cho thuê.
  • Công ty Cổ phần Kinh doanh Môi giới.
  • Mua lại / Định đoạt.
  • Đại lý cho thuê.
  • Thẩm định và Định giá.