Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam chuyên kinh doanh bất động sản đầu tư.

Việc mua lại và định đoạt bất động sản thương mại có chất lượng đầu tư đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Phương pháp tiếp cận dịch vụ trọn gói cho phép Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam cung cấp cho khách hàng những hiểu biết đặc biệt về giá trị đích thực và cơ hội trên thị trường đầu tư bất động sản tại đây. Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam mang lại lợi ích cho khách hàng với khả năng phân tích tài chính chuyên sâu, định giá, kiến ​​thức thị trường, sự sáng tạo và tính linh hoạt cần thiết để đáp ứng một cách hiệu quả với xu hướng thị trường đang phát triển. Nhóm khách hàng dài hạn của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp nước ngoài và địa phương nổi tiếng, các công ty niêm yết, chủ sở hữu cổ phần lớn và cá nhân. Ngoài việc cung cấp phân tích thị trường, chúng tôi còn đóng vai trò là nền tảng thương lượng để cân bằng và tạo ra lợi ích tối đa cho cả người bán và người mua hoặc chủ nhà và người thuê.

Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam có mạng lưới các công ty cho vay đa dạng; nó cho phép chúng tôi hướng khách hàng đến các nguồn tài chính thích hợp. Khi bắt tay vào chiến dịch tiếp thị bán hàng, chúng tôi đảm bảo danh sách của chúng tôi được nhiều người mua tiềm năng thừa nhận nhất có thể. Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam hiểu rằng thành công dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về tính chất và tiềm năng của bất động sản tại thị trường cụ thể của mình. Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam duy trì một cơ sở dữ liệu toàn diện về người mua với các sở thích cụ thể.

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm phong phú trong kinh doanh và được chỉ định CCIM (Thành viên Đầu tư Thương mại được Chứng nhận) uy tín, các giám đốc điều hành tài khoản của chúng tôi liên tục cố gắng thực hiện mức độ chuyên nghiệp cao nhất. Để đủ điều kiện CCIM, mỗi ứng viên phải trải qua các khóa đào tạo khắt khe, các yêu cầu giao dịch thực hành và chuyên nghiệp. Công ty TNHH SONG ANH Việt Nam hiện được trang bị hai CCIM cấp cao trong khi các cộng sự khác làm việc chăm chỉ theo các chỉ định của họ. Với tư cách là một nhóm, tất cả các cộng sự đều được hưởng lợi từ sự cố vấn và truyền đạt của những người được chỉ định CCIM.

Dịch vụ Phân tích Định giá Bao gồm:

  • Giải pháp Di dời Doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu địa lý nhân khẩu học.
  • Đặc điểm tài sản.
  • SWOT nội dung.
  • Chiến thuật đầu tư.